Generelle vilkår

2016-06-07

1. GENERELT

1.1
Disse generelle vilkårene (”vilkårene”) gjelder når du som forbruker (”du”) gjør en bestilling via www.a-z.com og tilhørende sider, (”hjemmesiden”). Det inngås en avtale mellom deg og Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan), organisasjonsnummer SE559137-2510. Utførlige kontaktopplysninger og annen informasjon om Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) finner du på hjemmesiden. Vilkårene er kun tilpasset deg som er forbruker, og som bestiller via hjemmesiden.

1.2
Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) tar forbehold for utsalg og eventuelle bilde- og skrivefeil på hjemmesiden, for eksempel feil i produktbeskrivelse, gale priser samt prisjusteringer (som f. eks. endrede priser fra leverandører eller endringer i valuta) eller feilaktig informasjon om hvorvidt en vare finnes på lager eller ikke. Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) har rett til å korrigere slike eventuelle feil og å endre eller oppdatere opplysninger når som helst.

1.3
Hjemmesiden, samt alt innhold på denne, eies av Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) eller av dettes lisensutstedere. Informasjonen er beskyttet blant annet av immateriell rett og markedsrett. Dette betyr at produktnavn, bilder og grafikk, design, layout samt informasjon om varer, tjenester og annet innhold ikke må kopieres eller brukes uten skriftlig tillatelse fra Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan).

2. BESTILLING

2.1
For å kunne bestille på hjemmesiden, må du ha fylt 18 år. Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) forbeholder seg retten til å avvise eller endre din bestilling i enkelte tilfeller (hvis du for eksempel har oppgitt gale personopplysninger og/eller har betalingsanmerkninger).

2.2
Hvis du vil kjøpe noe via hjemmesiden, må du godta vilkårene. Når du godtar vilkårene, forplikter du deg til å følge vilkårene i sin helhet, samt bekrefter at du har oppfattet informasjonen om personopplysninger og samtykket til anvendelsen av personopplysninger og informasjonskapsler i henhold til Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan)s retningslinjer for personvern, se her.

2.3
En avtale om kjøp inngås først når Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) har bekreftet din bestilling og du har mottatt ordrebekreftelse fra Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) via e-post. Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) oppfordrer deg til å ta vare på denne ordrebekreftelsen for eventuelle kontakter med Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan)s kundeservice.

3. PERSONOPPLYSNINGER

3.1
Du bekrefter at de opplysningene som du oppgir, er korrekte og fullstendige. Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) har intet ansvar for galt utfylte opplysninger.

3.2
Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) anbefaler at du oppretter en brukerkonto før du handler på hjemmesiden. Når du registrerer brukerkontoen din og/eller skal gjennomføre en bestilling, blir du bedt om å oppgi visse personopplysninger. Du bekrefter at de opplysningene som du oppgir, er fullstendige og er ansvarlig for galt utfylte opplysninger. Informasjon om Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan)s behandling av personopplysninger finner du i Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) retningslinjer om personvern.

3.3
Du påtar deg å sørge for at ingen andre kan bruke dine innloggingsopplysninger. Du må ikke avsløre brukernavn og passord for uvedkommende, og du skal sørge for at dokument med opplysning om brukernavn og passord oppbevares på en slik måte at uvedkommende ikke kan får tilgang til informasjonen. Du skal umiddelbart melde fra til Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) hvis det kan oppstå mistanke om at uvedkommende har fått tilgang til ditt passord. Du er ansvarlig for alle kjøp som er gjort med dine innloggingsopplysninger hvis det ikke er sendt en slik melding.

3.4
Hvis Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) får mistanke om at du misbruker brukerkontoen din eller dine innloggingsopplysninger, eller på annet vis handler i strid med vilkårene, har Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) rett til å utelukke deg. Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) har også rett til å gi deg nye innloggingsopplysninger.

3.5
Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) har ansvar for behandlingen av de personopplysningene du har gitt til Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan). Dine opplysninger brukes for at Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) skal kunne oppfylle sine forpliktelser, som f. eks. å gi god service og utføre markedsføringsaktiviteter, for eksempel sende ut tilbud.

Du har i henhold til personvernloven rett til å be om gratis informasjon en gang i kalenderåret vedrørende de personopplysningene som behandles hos Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan), uansett hvordan de er samlet inn. Hvis du vil ha slik informasjon, skal det sendes en undertegnet anmodning til Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan). Anmodningen skal gjøres skriftlig, og kan ikke sendes med e-post. Hvis personopplysninger behandles i strid med personopplysningsloven, har du rett til å be om at opplysningene rettes, blokkeres eller slettes.

4. PRISER OG BETALING

4.1
Ved bestilling via hjemmesiden gjelder de prisene som oppgis på siden. Priser er inklusive moms.

4.2
Du kan betale på den måten som oppgis på hjemmesiden. Les mer om våre betalingsmåter på hjemmesiden her. Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) har rett til å ta betalt allerede i forbindelse med bestillingen, hvis du ikke har valgt fakturabetaling eller en annen tilsvarende betalingsmåte, og denne er godkjent av Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan). Ved betaling av faktura kan Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) eller dets samarbeidspartner eventuelt innhente en kredittopplysning. Du vil i så fall få opplysninger om dette. Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) forbeholder seg retten til ikke å tilby alle betalingsmåter, alternativt endre betalingsmåte, hvis den du har valgt av en eller annen grunn ikke fungerer når kjøpet finner sted. Legg merke til at eventuelle begrensninger for betalingsalternativ oppgis på hjemmesiden.

4.3
Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) tilbyr alltid sikre betalingsalternativer. Derfor benytter Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) et betalingssystem som er utviklet for å beskytte kunden. Alle transaksjoner som gjøres, sendes via SSL (Secure Sockets Layer) og er kryptert, noe som gir svært god sikkerhet. For å beskytte kunden forbeholder Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) seg alltid retten til å kontrollere et korts gyldighet, at den debiterbare kjøpesummen finnes og kjøperens adresseopplysninger. Ved spørsmål om sikkerheten eller betalingsmåten er kunden velkommen til å kontakte Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan)s kundeservice.

5. KAMPANJER OG TILBUD

Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) kan fra tid til annen tilby kampanjer på hjemmesiden som kan ha gunstigere vilkår enn det som fremgår av disse vilkårene. Disse gunstigere vilkårene gjelder så lenge kampanjen er aktiv og for de spesifikke varene som angis av Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) i forbindelse med kampanjen. Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) forbeholder seg retten til å tilbakekalle slike kampanjer når som helst. Ved avslutning eller tilbakekalling av en kampanje gjelder disse vilkårene uten endringer. Tilbudet om spesifikke varer på hjemmesiden gjelder i en begrenset periode og så lenge lageret rekker.

6. LEVERING OG FRAKT

6.1
Varer som finnes på lager, leveres normalt innenfor det antall arbeidsdager som oppgis på hjemmesiden. Den forventede leveringstiden for varen fremgår av ordrebekreftelsen, i kassen og/eller på hjemmesiden.

6.2
Hvis pakken må løses ut, må du gjøre dette innen det tidspunktet som angis i meldingen. Du får alltid en melding som viser hvor og når pakken skal hentes. Melding kan komme via e-post, vanlig post samt hvis du har oppgitt et mobilnummer, også via telefonsamtale eller SMS. Hvis du ikke henter pakken, har Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) rett til å debitere deg en avgift på 50 NOK.

7. ANGRERETT

7.1
Ved kjøp av varer på hjemmesiden gjelder det alltid 14 dagers angrerett i samsvar med gjeldende forskrifter om vern av forbrukere. Dette innebærer at du har rett til å angre ditt kjøp ved å meddele Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) dette innen 14 dager etter at du eller din representant har tatt imot den bestilte varen (angrefrist).

7.2
Angreretten gjelder ikke for følgende typer varer:
(a)
varer som er blitt produsert i henhold til dine anvisninger, eller som på annet vis har fått et tydelig personlig preg;
(b)
varer med brutt forsegling som ikke kan leveres tilbake på grunn av helse- eller hygienemessige forhold (for eksempel undertøy)

7.3
I forbindelse med en bestilling av en vare som det ikke gjelder noen angrerett for, får du informasjon om dette. Hvis en vare er blitt forseglet, må du ikke bryte forseglingen hvis du vil kunne benytte deg av din angrerett. Retten til å angre opphører altså hvis du bryter forseglingen.

7.4
Ved utøvelse av angreretten betaler du returfrakten og har ansvar for varens tilstand etter at du har mottatt den, samt under returfrakten. Varen skal sendes i retur innen 14 dager regnet fra den dato da melding om utøvelse av angrerett ble sendt til Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan). Varen skal sendes godt innpakket, i god tilstand og i originalkartong. Returer skal gjøres til Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) i henhold til de metoder og anvisninger som angis på hjemmesiden, du finner disse her.

7.5
Iblant kan A-Z tilby fri retur for visse varer. Hvis fri retur gjelder, fremgår dette av hjemmesiden.

7.6
Hvis du angrer på kjøpet ditt, betaler Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) tilbake det beløpet som du betalte for varen, inklusive fraktkostnader hvis du er registrert kunde. Unntaket gjelder for eventuelle tilkommende leveringskostnader som følge av at du valgte en annen leveringsmåte enn den standardleveringen som Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) tilbyr. På det beløpet som skal tilbakebetales, har A-Z rett til å trekke fra et beløp som tilsvarer varens verdireduksjon sammenlignet med varens opprinnelige verdi, hvis og i den grad en slik verdireduksjon beror på at du har håndtert varen i større utstrekning enn det som er nødvendig for å bestemme dens egenskaper eller funksjon.

7.7
Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) betaler beløpet tilbake så snart som mulig, men senest innen 14 dager fra og med den dato Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) mottok din melding om utøvelse av angreretten. Tilbakebetalingen til deg vil skje via det betalingsalternativet du har valgt, forutsatt at det ikke er enighet om noe annet, eller at noe kan hindre en slik tilbakebetaling.

8. REKLAMASJON

8.1
Reklamasjonsretten dekker varer som er gale i henhold til gjeldende forskrifter om forbrukervern. Reklamasjoner som gjøres innen to måneder etter at du oppdaget feilen, anses alltid for å være sendt i rett tid. Du har tre års reklamasjonsrett på varer kjøpt på hjemmesiden.

8.2
A-Z står for returfrakten for godkjente reklamasjoner.

8.3
Når en vare det er reklamert på, er returnert og godkjent, vil Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) kompensere deg i samsvar med gjeldende forskrifter for forbrukervern. Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) anstrenger seg for at dette skal skje innen 30 dager etter at A-Z har mottatt reklamasjonen. Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon hvis det viser seg at varen ikke ha feil i henhold til gjeldende forskrifter om forbrukervern.

9. FORCE MAJEURE

Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) har ikke noe ansvar for forsinkelser forårsaket av omstendigheter som Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) ikke har kunnet noe for, som f. eks. en generell arbeidskonflikt, krig, brann, lynnedslag, terrorangrep, endret bestemmelse fra myndighetene, tekniske problemer, feil på el-/tele-/dataforbindelser eller annen kommunikasjon, samt feil eller forsinkelse på tjenester fra underleverandør på grunn av en omstendighet som er oppgitt. Disse omstendighetene skal være fritaksgrunn som medfører fritak fra erstatning og andre følger. Hvis det skulle oppstå en slik situasjon, informerer Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) deg delvis på begynnelsen og delvis på slutten av perioden med den aktuelle situasjonen. Har omstendigheten vart lengre enn to måneder, har både du og Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) rett til å heve kjøpet med umiddelbar virkning.

10. ENDRINGER AV VILKÅRENE

Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) forbeholder seg retten til å foreta endringer i disse vilkårene når som helst. Alle endringer av disse vilkårene vil bli publisert på hjemmesiden. Endringer gjelder fra det tidspunkt du har akseptert vilkårene (i tilknytning til et nytt kjøp, eller ved besøk på hjemmesiden), alternativt 30 dager etter at Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) har informert deg om endringene. Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) anbefaler at du holder deg oppdatert på hjemmesiden regelmessig for å få med deg eventuelle endringer i vilkårene.

11. LOV OG TVIST

11.1
Tvister skal i første omgang løses med gjensidig enighet etter en diskusjon med A-Zs kundeservice. Ved eventuell tvist følger Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan) kjennelse fra Allmänna Reklamationsnämnden.

11.2
Tvist om tolking eller tilpassing av disse vilkår skal tolkes i henhold til svensk lov og avgjøres av Allmänna Reklamationsnämnden eller i siste instans av en vanlig domstol.