Personvernerklæring

2018-05-23

PERSONVERNERKLÆRING

Mai 2018

A-Zs personvernerklæring inneholder en beskrivelse av hvordan dine personopplysninger samles inn og brukes. Her finner du også en beskrivelse av hvordan du kan få tilgang til og oppdatere dine personopplysninger, samt velge hvordan opplysningene om deg kan brukes.

KILDER TIL PERSONOPPLYSNINGER

Denne policyen gjelder personopplysninger som vi samler inn fra eller om kundene våre fra følgende kilder:

A-Z.COM

Nettsteder drevet av Varner Ibrahimovic Sweden AB på våre domener og nettsteder i sosiale medier som eies av tredjeparter, for eksempel Facebook, Twitter og Instagram.

HENVENDELSER TIL KUNDESERVICE

Historikken din som kunde og e-post-kommunikasjon med kundeservicen vår.

E-POSTKOMMUNIKASJON

Elektronisk kommunikasjon mellom deg og Varner Ibrahimovic Sweden AB.

DEMOGRAFISK INFORMASJON

All informasjon du oppgir ved registrering, samles inn. Demografiske data om bostedsområde kan også samles inn.

TEKNISK INFORMASJON, PC/MOBILTELEFON

Informasjon om din PC eller lignende utstyr som brukes til å få tilgang til nettstedet vårt, for eksempel IP-adressen til din PC/enhet, type operativsystem, nettleser og versjon. Hvis du bruker en smarttelefon eller en annen mobil enhet, samler vi også inn informasjon om telefonens unike ID, annonserings-ID, geografisk plassering osv. for enheten.

DATA FRA ANDRE KILDER

Sosiale medier, offentlig tilgjengelig informasjon

PERSONOPPLYSNINGER VI SAMLER INN OM DEG, OG HVORDAN VI SAMLER INN DATA

Avhengig av hvordan du kommuniserer med Varner Ibrahimovic Sweden AB (Startplattan), samler vi inn forskjellige typer informasjon for de ulike formålene beskrevet nedenfor:

PERSONOPPLYSNINGER OG KONTAKTINFORMASJON

Dette omfatter all informasjon du oppgir som gjør at vi kan kontakte deg, for eksempel navn, mobilnummer, land, e-postadresse osv, samt informasjon du oppgir via vår kundeservice

INFORMASJON I FORBINDELSE MED KJØP PÅ A-Z.COM

Dette omfatter informasjon for å kunne ta betaling og sende deg varer du har bestilt.

INFORMASJON SOM GJELDER BRUK AV NETTSTEDER/KOMMUNIKASJON

Når du besøker nettstedet vårt, bruker vi teknikker for automatisk datainnsamling for å innhente informasjon om aktivitetene dine. Dette omfatter koblingene du klikker på, sidene og innholdet du ser på, og tilhørende informasjon og statistikk om ditt besøk. Denne informasjonen innhentes automatisk ved hjelp av informasjonskapsler (informasjonskapsler som lagres i nettleser, og øktavhengige informasjonskapsler), og vi bruker sporingstjenester fra tredjeparter (Double Click, Google Analytics, Adobe Dynamic Tag Management). Du finner mer informasjon i vår policy om informasjonskapsler.

INFORMASJONSKAPSLER, LOGGFILER OG WEBETIKETTER

INFORMASJONSKAPSLER

Se vår policy om informasjonskapsler for informasjon om hvilke informasjonskapsler vi bruker, hva de brukes til, og hvordan du kan deaktivere informasjonskapsler.

LOGGFILER

Vi samler inn informasjon ved hjelp av loggfiler som registrerer aktiviteter på nettstedet vårt og samler inn statistikk om dine surfevaner. Denne informasjonen opprettes automatisk og hjelper oss med å finne feil, forbedre ytelsen og opprettholde sikkerheten på nettstedet.

WEBETIKETTER

Webetiketter er skript med koder knyttet til grafiske elementer på en nettside eller i en e-post. Disse er ment å sende data tilbake til oss. Innsamlet informasjon kan omfatte teknisk informasjon, for eksempel IP-adresse og informasjon om hvordan du svarer på en e-postkampanje (f.eks. når e-posten åpnes, koblingene du klikker på, om du bruker PC/mobiltelefon osv.). Vi bruker webetiketter på nettstedet vårt og i e-poster du mottar fra oss. Vi bruker innsamlet informasjon for å lage trafikkrapporter på nettstedet, for å telle antall besøkende, for å tilpasse nettsider og så videre.

BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

Ved å oppgi dine personopplysninger gir du ditt samtykke til at vi bruker dine opplysninger til å levere den servicen du forventer.

Vi bruker dine personopplysninger til følgende formål:

  • For å opprette og håndtere din personlige brukerkonto på A-Z.com
  • For behandling av bestillingene dine via våre online-tjenester
  • For å sende informasjon om forsendelser
  • For å sende deg markedsføring og tilbud via e-post, hvis du har samtykket til dette.
  • For å kontakte deg dersom det oppstår noen problemer når vi skal levere varer til deg
  • For å kunne gi deg best mulig hjelp når du kontakter oss og for å informere deg om nye eller endrede tjenester
  • For å kunne gi deg relevant innhold, gjennom automatisert profilering og vurdering. Å profilere vil si å analysere personopplysninger og kjøpshistorikk for å avdekke adferd, preferanser, evner eller behov hos deg som kunde.

KORTKJØP

Ved kortkjøp samarbeider vi med en autorisert betalingsformidler som hjelper oss med å kontrollere at kortet er gyldig for kjøp direkte mot banken din. Vår betalingsformidler behandler kortinformasjonen på korrekt måte i henhold til den internasjonale sikkerhetsstandarden PCI DSS som kortselskapene VISA, MasterCard, Diners, American Express og JCB står bak. Dette innebærer at kortopplysningene dine håndteres på en svært sikker måte. Når du handler med kort forbeholder vi oss retten til å foreta en personkontroll.

VIDEREFORMIDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi deler kun dine personopplysninger med våre leverandører innenfor kundeservice, transport og teknisk support. Disse leverandørene trenger opplysningene for å kunne levere tjenester til oss innenfor rammene av de behandlingsaktiviteter som fremgår av denne erklæringen. Vi har databehandleravtaler med de aktuelle leverandørene som setter tydelige begrensninger for hvordan de kan bruke dine personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernregelverk

LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

I samsvar med gjeldende lovgivning bruker vi personopplysningene dine så lenge som det er nødvendig for å oppfylle formålene de ble samlet inn for, eller i den utstrekning som er nødvendig for å oppfylle gjeldende lover og regler. Deretter blir de slettet

LAGRING OG/ELLER OVERFØRING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi har en rekke tiltak som er utformet for at personopplysninger du har oppgitt, skal behandles så konfidensielt og sikkert som mulig. Vær imidlertid oppmerksom på at denne beskyttelsen ikke gjelder for informasjon du velger å dele offentlig, for eksempel i sosiale medier.

HVEM HAR TILGANG TIL PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Dine personopplysninger behandles bare av autorisert personell som har tilgang til informasjonen i kraft av sin yrkesmessige stilling, og som er underlagt en forpliktelse til utelukkende å hente/bruke dataene for det spesifiserte og legitime formålet de ble samlet inn for.

OPERATIVMILJØ

Vi lagrer personopplysningene dine i våre operativmiljøer. Miljøene bruker standard sikkerhetsmetoder for å forhindre uautorisert tilgang. Vi følger felles standarder for å beskytte personopplysninger og sensitiv informasjon.

OVERFØRING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Dine personopplysninger, som beskrevet over, kan lagres i Norge og Sverige, eller de kan overføres til og/eller lagres innenfor EU. Ved å godta vilkårene i denne personvernerklæringen, samtykker du i denne overføringen, lagringen og/eller behandlingen av dine personopplysninger i den grad det er tillatt ved lov.

TILGANG TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER

I henhold til Personopplysningsloven, herunder EU-forordning 2016/679 (General Data Protection Regulation, heretter kalt «GDPR»), har du rett til å be om en fysisk eller elektronisk kopi av informasjonen vi har lagret om deg. Du har også rett til å be om informasjon om hvor personopplysningene dine er hentet fra, samt at samtlige data om deg slettes. Hvis forespørselen er sendt av en annen person enn deg og ingen bevis som følger med forespørselen, kommer fra deg, blir forespørselen avvist.

Vær oppmerksom på at all informasjon som frivillig er gitt til oss, behandles i samsvar med gjeldende lovgivning og i samsvar med det loven tillater.

Du kan få tilgang til personopplysningene dine ved å ta kontakt med

Varner Ibrahimovic AB

GÅRDSVÄGEN 18

169 70 Solna

Forespørselen må være skriftlig; den kan ikke sendes på e-post.

Legg ved en kopi av et ID-bevis eller tilsvarende (hvis vi ber om det, og hvis loven tillater det). Hvis forespørselen er sendt av en annen person enn deg og ingen bevis som følger med forespørselen, kommer fra deg, blir forespørselen avvist.

ENDRINGER I ELLER FJERNING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Hvis loven tillater det, kan du eller etterfølgerne dine

– be om at personopplysningene dine slettes, korrigeres eller endres.

– avvise behandling av data

– begrense bruk og videreformidling av personopplysninger

– trekke tilbake samtykket til behandling av data

ENDRINGER I ERKLÆRINGEN

Hvis vi gjør endringer i hvordan vi behandler eller oppbevarer personopplysningene dine, vil vi oppdatere personvernerklæringen vår. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i vår praksis og våre erklæringer/policyer. Gå regelmessig tilbake til denne personvernerklæringen for å se om den er endret eller oppdatert.

DATAEIER OG KONTAKT

Hvis du ønsker å stille spørsmål om eller komme med kommentarer til personvernerklæringen vår, eller du vil registrere en klage som gjelder etterlevelse av gjeldende personvernlovgivning, kan du kontakte oss på følgende adresse:

Varner Ibrahimovic AB

GÅRDSVÄGEN 18

169 70 Solna

Vi tilstreber å behandle og svare på alle klager som gjelder måten vi behandler personopplysninger på, under dette brudd på dine rettigheter i henhold til gjeldende personvernlovgivning.